ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ
Σπαθί του 1821.

Navigator Navigator Navigator