ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ
Μικρό όπλο του 1821.

Navigator Navigator Navigator