ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ξίφος και θήκη απο την επανάσταση του 1821.

Navigator Navigator Navigator