ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ
Όπλο από την επανάσταση του 1821.

Navigator Navigator Navigator