ΤΜΗΜΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ


Οι Δηλώσεις Επιλογής Βιβλίων  από το  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Εξάμ. 2010-11

 

γίνονται μέσω του Δια-Ιδρυματικού Συστήματος EUDOXUS


[ ενημέρωση από το σύστημα εγγραφών GKEL για κάθε σπουδαστή ατομικά ]

E U D O X U S    IdP  - 'utilization'
T E I
Χρήστες της υπηρεσίας σήμερα : 12 okτ 2010 21:30###
Θεσσαλονίκης 732
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 40
Αθήνας  
Δυτικής Μακεδονίας 200
Ηπείρου 113
Ιονίων Νήσων 10
Καβάλας 120
Καλαμάτας 26
Κρήτης  
Λάρισας 152
Λαμίας 245
Μεσολογγίου 141
Πατρών 474
Π Ε Ι Ρ Α Ι Α 323
Σερρών 319
Χαλκίδας 175